© U.K. Green Tinted Health Consultancy - The Netherlands 2016


Green Tinted Health Consultancy
Home Natuurgeneeskunde  Stresscounseling  Workshops Contact

Natuurgeneeskunde en Stress


Langdurige stress zonder tussentijds herstel ontregelt het brein en de rest van het lichaam.

Te veel stress heeft altijd fysieke en psychische  gevolgen.


De natuurkundige part van Green Tinted Health Consultancy is gespecialiseerd in de problematiek der stressgerelateerde klachten en wil hier zoveel mogelijk voorlichting over preventie en regulatie geven.


Veel stressgerelateerde klachten en problemen kunnen al door middel van een gezond voedingspatroon en eventuele aanpassingen van de individuele levensstijl aanzienlijk verzacht of zelf geheel geëlimineerd worden.


Neem voor meer informatie contact op

Vaak heel simpel


Wie goed geïnformeerd is kan ook weer meer zelfverantwoording voor zich en zijn gezondheid overnemen.


G.T.H.C. informeert, begeleidt en laat zien in hoeverre iedereen uit eigen vermogen in staat is grip op stressgerelateerde klachten te krijgen en toekomstig te voorkomen.

Zelfverantwoording

© U.K. www.natuurgeneeskundig.com, 2014